TURIYA

KÖNYVAJÁNLÓ

 

A könyvajánlót azok részére állítottuk össze, akik most találkoztak először a Tradíció gondolatával, és ezirányú tanulmányokba kívánnak kezdeni. Javasoljuk, hogy a könyveket a megadott sorrendben olvassák. Az első könyvek a tradíciók világát állítják példaként és vetik össze az antitradíció világával – a modernitással.
További művek a tradicionális létszemléletet bontják ki sokféle nézőpontból, a tradicionális metafizika, anthropológia, kozmológia, valamint az iniciáció témáit fejtik ki egy tradíciók fölötti, ezeket átfogó szemszögből, illetve egyes hagyományok speciális rátekintéséből.
Az utolsó néhány könyv két megvalósítási ösvény, a rádzsa jóga és a korai buddhizmus aszkézisét tárgyalja, részletesebben fejtve ki az előkészítés és megvalósítás állomásait és az ezekhez kapcsolódó műveleteket.
Listánk természetesen nem teljes, erre nem is törekedtünk. Célunk olyan művek válogatása volt, melyek részletes képet nyújtanak a tradicionális doktrínákról, másrészt bevezető jellegű, de alapos rátekintést adnak két kiemelt megvalósítási út műveleteire.

 

Hamvas Béla: 
Scientia Sacra I-III.
Editio M. Kft. , 1995

René Guénon: 
A modern világ válsága
A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája, 1995.

Ananda K. Coomaraswamy: 
Hinduizmus és Buddhizmus
Európa Könyvkiadó, 1994.

René Guénon: 
Keleti metafizika
in: Metafizikai írások I., Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó , 1993.

René Guénon: 
A mennyiség uralma és az idők jelei
A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája, 1994.

Julius Evola:
Lázadás a modern világ ellen
A Cinóberösvény könyvei, 1997.

René Guénon: 
A Világkirály
in: Metafizikai írások II., Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1993.

René Guénon: 
Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához
Kvintesszencia Kiadó, 1999.

René Guénon:
Megjegyzések a beavatásról
Kvintesszencia Kiadó, 2003.

Julius Evola:
A jelenkori spiritualizmus arca és álarca
in: Út és Ige, A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája

László András:
Tradicionalitás és létszemlélet
Kötet Kiadó, 1995.

László András:
A mindenség fénye az emberben
Sophia Perennis Kiadó, 2004.

René Guénon: 
Az ember sorsa a Védanta szerint
Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó , 1998.

René Guénon:
A Kereszt szimbolikája
A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája, 1995.

René Guénon: 
A lény sokféle állapotának metafizikája
in: Metafizikai írások I., Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1994.

Erdei Zoltán:
Antispiritualitás és modern "ezotéria"
Kvintesszencia Kiadó, 2005.

Kaczvinszky József:
Kelet Világossága I-III.
Kötet Kiadó, 1994.

Kaczvinszky József:
A hét beavatás - "F" Napló - Yoga aforizmák
Kvintesszencia Kiadó, 2003.

Julius Evola:
A felébredés doktrínája
Tanulmány a buddhista aszkézisről
Kvintesszencia Kiadó, 2003.

 

Emailcím