René Guénon

A Lény sokféle állapota

  Előszó

 1. A végtelen és a lehetőség
 2. Lehetségesek és együttlehetők
 3. Lét és Nem-Lét
 4. A sokféle állapot elméletének alapja
 5. Kapcsolatok az egység és a sokféleség között
 6. Az álomállapot tanulmányozásából levont analóg gondolatok
 7. Az egyéni tudat lehetőségei
 8. Az emberi egyéniség jellegzetes alkotóeleme: az észbeli
 9. Az egyéni tulajdonságok hierarchiája
 10. A meghatározatlan közös határai
 11. A lény állapotai megkülönböztetésének alapelvei
 12. A két káosz
 13. Szellemi hierarchiák
 14. Válasz a lények többféleségével szemben felmerült ellenvetésekre
 15. A lény realizálása megismerés révén
 16. Megismerés és tudat
 17. Szükségszerűség és véletlen
 18. A szabadság metafizikai fogalma
 19. Utószó
 20. Függelék: Létező, létezés, lét

A Lény sokféle állapotának metafizikája
René Guénon: L’états multiples de l’Être (© Paris, 1932)
Fordította és az utószót írta: Darabos Pál (© Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1993)